Versie 22 juni 2021

 

1. Deze actie wordt u aangeboden door Oventrop Nederland, Amsterdamsestraatweg 636, 3555 HX Utrecht. Met deze actie promoten wij onze thermostatische kranen en bijbehorende producten.

 

LOOPTIJD ACTIE

2. De actie start op 1 april 2021 en loopt tot en met 30 oktober 2021. Oventrop Nederland behoudt zich het recht voor de actie eerder te stoppen of te verlengen.

 

DEELNAME

3. Deelnemen kan door elk installatiebedrijf in Nederland dat een account heeft bij een van de Nederlandse technische groothandels die genoemd worden in de actie. Deelnemen kan alleen via de website pakeenoventrop.nl.

4. Medewerkers, gezinsleden en toeleveranciers van Oventrop Nederland en direct betrokkenen bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.

 

DE ACTIE

5. De actie betreft twee hoofdgroepen:

a. Statische thermostaatkranen en toebehoren

b. Dynamische thermostaatkranen en toebehoren

Via de site www.pakeenoventrop.nl kunt u kiezen welke sets u wilt bestellen. De bestelling loopt via uw vaste technische groothandel. U komt bij die groothandel op een speciale pagina uit waar u de sets daadwerkelijk kunt bestellen en waar ook de prijs vermeld wordt. Vraag uw groothandel naar de juiste condities. De sets worden als aparte onderdelen geleverd.

 

SPECIALE OPEN RINGSLEUTEL

6. Bij elke bestelling vanaf € 985,- excl. btw, ontvangt u een open ringsleutel ter waarde van € 54,50 excl. btw. U hoeft niet alles in een keer te bestellen. U kunt bijvoorbeeld ook bestellingen van € 550,- en € 435,- combineren om mee te doen met de actie. De ringsleutel wordt u toegezonden door Oventrop Nederland. Wat moet u daarvoor doen: stuur de factuur of facturen van uw technische groothandel per e-mail naar info@oventrop.nl en zet erbij ‘gratis ringsleutel’. Aan de hand hiervan bepaalt Oventrop of daadwerkelijk aan de actievoorwaarden is voldaan. Facturen kunnen tot 30 dagen na het beëindigen van de actie naar Oventrop worden gestuurd. De aankoopdatum moet wel binnen de actieperiode liggen.

De speciale open ringsleutel is niet inwisselbaar voor contanten. Projecten zijn uitgesloten van deze actie.

 

WATERPAS

7. Bij kleinere bestellingen van de actiesets vanaf € 490,- excl. btw ontvangt u een 1 m lange Oventrop waterpas. Stuur de factuur of facturen van uw technische groothandel naar info@oventrop.nl en zet in de mail ‘gratis waterpas’. Het betreffende bedrag aan actiesets telt dan niet mee voor de gratis ringsleutel.
Facturen kunnen tot 30 dagen na het beëindigen van de actie naar Oventrop worden gestuurd. De aankoopdatum moet wel binnen de actieperiode liggen.

De Oventrop waterpas is niet inwisselbaar voor contanten. Projecten zijn uitgesloten van deze actie.

 

PERSOONSGEGEVENS

8. Oventrop Nederland zal het ontvangen e-mailadres alleen gebruiken om te corresponderen en om u via de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

 

SLOTBEPALINGEN

9. Oventrop Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de deelnemer geleden verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan deze actie, de verzending door de betreffende technische groothandel, het installeren van de producten, het niet juist ontvangen via bezorgdiensten of gebruik van de open ringsleutel of waterpas.

10. Mogelijke schade aan de producten van Oventrop die geleverd zijn via uw technische groothandel dient u met uw contactpersoon bij de betreffende groothandel af te handelen.

Mocht er schade aan de open ringsleutel of waterpas zijn, dan kan deze binnen acht dagen na levering worden geretourneerd aan Oventrop Nederland, op het adres vermeld in deze voorwaarden. Oventrop Nederland zal bepalen of de schade door derden is veroorzaakt en indien nodig een vervangend exemplaar toesturen.

11. Aan deelname aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele vragen kunt u stellen aan Oventrop Nederland via info@oventrop.nl.

 

Download de actievoorwaarden

 

Gegevens Oventrop Nederland

Oventrop Nederland
Amsterdamsestraatweg 636
3555 HX  UTRECHT
Telefoon: 030-662 42 09
E-mail: info@oventrop.nl